گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

1-    تعریف رشته

بر اساس تعاریف سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین المللی کار، مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار علم و فنی است که با پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای شغلی در جهت تامین، حفظ و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی کارکنان تمام مشاغل، پیشگیری از مخاطرات ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار و مخاطرات ناشی از عوامل زیان آور محیط کار، مشارکت در تطبیق کار با توانایی های جسمی و روانی آنان تلاش می کند.

2-    دورنما (چشم انداز)

انتظار می رود که در 10 سال آینده دانش آموختگان این رشته با به کارگیری نتایج علمی روزآمد و همکاری و هماهنگی با سایر متخصصان، تمامی شاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای قرار گرفته و با ارتقای سطح سلامت کارکنان مشاغل تحت پوشش، سطح رضایتمندی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت، همچنین سطح بهره وری و اثربخشی فعالیت ها نیز نسبت به وضعیت موجود ارتقاء یابد.

3-    رسالت (مآموریت)

مآموریت اصلی رشته تربیت دانش آموختگانی است که قادرند با پیش بینی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای محیط کار، سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی نیروی کار را تا بالاترین سطح ممکن تآمین نموده و با مشارکت افراد در کارهای متناسب با قابلیت های جسمی و روانی آنان، بهره وری و اثربخشی را ارتقاء بخشند.

4-    اهداف کلی رشته:

-         تآمین نیروهای لازم، حفظ و ارتقاء بهداشت و ایمنی جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

-         پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار

-         تطابق شرایط کار با انسان به منظور کاهش اثرات سوء بر سلامت انسان

 

 


 

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار بم در سال 1391 شروع به پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای نمود و تا کنون تعداد135 نفر (86 نفر کارشناسی و 49 نفر کاردانی) در این رشته از دانشگاه علوم پزشکی بم فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر پذیرش دانشجو فقط در مقطع کارشناسی پیوسته این رشته انجام می شود و تعداد 60 دانشجو نیز در حال تحصیل هستند.

5-1- رسالت و چشم انداز گروه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم در نظر دارد با حفظ ارزش های اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی، مسئولیت پذیری در قبال ذینفعان، انجام کار گروهی و مشارکتی و توسعه خلاقیت و نوآوری در راستای تحقق اهداف بالادستی بر اساس چشم انداز سال 1404 کشور، با رفع نواقص و کمبودهای موجود در جهت بهبود سطح کیفی فعالیت های آموزشی خود در خصوص تربیت نیروی انسانی کارآمد در مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، فعالیت های پژوهشی، اجرای طرح های پژوهشی کاربردی مبتنی بر نیازهای جامعه و نیز ارتقاء فعالیت های ارتباط با صنعت و جامعه به منظور تحقق اهداف دانشگاه های نسل سوم و چهارم اقدام و بهترین جایگاه را در میان دانشگاه های هم رده خود کسب نماید.

2-5-اهداف بلند مدت

-         انطباق کامل با الزامات استانداردهای ملی در خصوص امکانات و شرایط گروه

-         تکمیل کادر آموزشی گروه مطابق با نیاز پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی

-         بهبود گام به گام شرایط به منظور کسب انطباق با الزامات مرتبط طی بازه زمانی مشخص تا رسیدن به شرایط مطلوب به منظور اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی

-         ارائه خدمات به جامعه و صنعت در سطح کلان منطقه آمایشی با هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و تعیین نیاز های مرتبط و کسب آمادگی و مهارت های لازم به منظور تحقق این موضوع

-         تربیت دانشجو به نحوی که همه آنها توانایی های لازم برای شروع کسب و کار های نوپا را داشته باشند

3-5- اهداف کوتاه مدت

-         نظام مند نمودن تمامی فعالیت های گروه

-         تکمیل نیازهای آموزشی و آزمایشگاهی گروه به صورت کاربردی

-         تربیت دانشجویان بر اساس آموزش مهارت محور

-         روزآمد شدن وضعیت علمی و پژوهشی اعضای گروه

-         برنامه ریزی به منظور پیگیری اهداف دانشجویان برای ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل