گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بم از سال 1390 فعالیت خود را آغاز نموده و از سال 1394 هر ساله در مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط پذیرش دانشجو  داشته است.

بهداشت محیط شاخه ای از بهداشت عمومی است که بر روابط متقابل بین انسانهاو محیط آنها، ارتقا بهداشت و رفاه انسان و پرورش جوامع سالم و ایمن تمرکز دارد.

بهداشت محیط در سندی در سال 1989 توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) چنین تعریف شد: آن دسته از جنبه های مربوط به سلامتی و بیماری انسان که توسط عوامل محیطی تعیین می شود. همچنین به تئوری و عمل ارزیابی و کنترل عوامل محیطی اشاره دارد که می توانند به طور بالقوه بر سلامتی تأثیر بگذارند.

از سال 2016 در وب سایت WHOدر مورد بهداشت محیط آمده است: "بهداشت محیط کلیه عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خارج از یک فرد و کلیه عوامل مرتبط با آن را مخاطب قرار می دهد. منظور ارزیابی و کنترل آن دسته از عوامل محیطی است که می توانند به طور بالقوه بر سلامتی تأثیر بگذارند. هدف آن جلوگیری از بیماری و ایجاد محیط های حامی سلامتی است. این تعریف رفتاری که مربوط به محیط زیست نیست و همچنین رفتارهای مربوط به محیط اجتماعی و فرهنگی و نیز ژنتیک را مستثنی میکند. "

WHOهمچنین خدمات بهداشت محیط را چنین تعریف کرده است: "خدماتی که از طریق فعالیتهای نظارتی و کنترلی، سیاست های بهداشت محیط را اجرا می کنند. این خدمات باعث ترویج بهبود پارامترهای محیطی شده و با تشویق استفاده از فن آوری ها و رفتارهای بهداشتی و دوستدار محیط زیست همراه می‏باشند. آنها همچنین نقش مهمی در توسعه و پیشنهاد حوزه های سیاست جدید دارند. "

بهداشت محیط به تمام جنبه های مربوط به سلامت انسان در محیط طبیعی و محیط ساخته شده پرداخته است. دغدغه‏های بهداشت محیط عبارتند از:

·        کیفیت هوا (کیفیت هوای محیط های رو باز و محیط های داخل ساختمان)

·        ایمنی زیستی

·        آمادگی و پاسخ در برابر بلایا

·        تغییرات آب و هوا و تأثیرات آن بر سلامتی

·        نژادپرستی محیطی، که در آن گروه های خاصی از مردم بیشتر در معرض خطرهای زیست محیطی مانند آلودگی هوا، خاک و آب قرار می گیرند. این مورد اغلب به دلیل حاشیه نشینی، فرآیندهای اقتصادی و سیاسی و در نهایت نژادپرستی اتفاق می افتد.

·        ایمنی غذا در کشاورزی، حمل و نقل، فرآوری مواد غذایی، توزیع و فروش عمده و خرده فروشی

·        مدیریت مواد خطرناک، از جمله مدیریت پسماندهای خطرناک، اصلاح اماکن آلوده، جلوگیری از نشت مخازن ذخیره سازی زیرزمینی و جلوگیری از انتشار مواد خطرناک به محیط زیست و واکنش به شرایط اضطراری ناشی از چنین انتشاراتی

·        بهداشت مسکن و کاهش مساکن غیر استاندارد و نیز بازرسی از زندان ها

·        پیشگیری از مسمومیت با سرب در دوران کودکی

·        برنامه ریزی کاربری اراضی، از جمله رشد هوشمند

·        دفع پسماندهای مایع، از جمله تصفیه خانه های فاضلاب شهری و سیستم های دفع فاضلاب در محل، مانند سیستم های سپتیک تانک و توالت های شیمیایی

·        مدیریت و دفع پسماندهای پزشکی

·        کنترل آلودگی صوتی

·        بهداشت کار و بهداشت صنعتی

·        بهداشت در زمان مواجهه با پرتوهایی همچون اشعه یونیزان Xیا ایزوتوپ های رادیواکتیو در رادیولوژی‏ها

·        پیشگیری از بیماری های آب های تفریحی، از جمله بیماری های ناشی از استخر های شنا، آبگرم‏ها و مکان های استحمام در اقیانوس ها و در آب های شیرین.

·        آب آشامیدنی سالم

·        مدیریت پسماند جامد، شامل محل های دفن بهداشتی زباله، تأسیسات بازیافت، کمپوست مواد و ایستگاه های انتقال مواد زائد جامد.

·        کنترل مواجهه با مواد شیمیایی سمی در محصولات مصرفی، مساکن، محل های کار، هوا، آب یا در خاک.

·        کنترل ناقلین، از جمله کنترل پشه ها، جوندگان، مگس ها، سوسک ها و سایر حیواناتی که ممکن است عوامل بیماریزا را منتقل کنند.

 

رسالت:

تربیت دانش آموختگانی با کیفیت علمي و عملي بالا جهت اجراي طرحهاي پژوهشي علمي و کاربردي مورد نياز کشور که بتوانند در جهت تأمين بهداشت محيطجامعه و توسعه پايدار در سطح جامعه اقدام نمايند.

 

چشم انداز:

فارغ التحصیلان بهداشت محیط با گذراندن واحدهای برنامه درسی خواهند توانست در زمينه‌هاي بررسي، شناسايي، طبقه‌بندي، اولويت بندي عوامل مخاطره ساز محيط زيست اقدام نموده و راهکارهاي کنترلي در جهت ايجاد محيطي سالم پيشنهاد نمايند. اين فعاليتها منجر به کاهش بيماريهاي ناشي از محيط و نتيجه افزايش اميد به زندگي در جامعه خواهد شد.

 

ارزش ها:

سلامتی موهبتی است الهی که به تمام موجودات روی کره اي زمين عرضه گرديده است و هيچ انساني حق ندارد بر اساس باورهاي خود آنرا از ديگران سلب نمايد. سلامتي متاثر از عواملي نظير آب و هوا، خاک، گياه، حيوانات و نظاير آن مي باشد که در بهداشت محيط مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد و عواملي كه مي تواند سبب بهم خوردن تعادل محيطي شود شناسايي و روابط مطلوب و غير مطلوب آنها را بررسي مي نمايد. بنابراين بهداشت محيط در جهت عدالت اجتماعي و برابري انسان ها در قبال بهره گيري از مواهب طبيعي و خدادادي، توجه به حيات رو به رشد انسان ها، توجه به محيط به عنوان يك وظيفه ملي و امانت الهي و پيشگيري از فعاليت هاي مغاير با توسعه پايدار تاكيد مي نمايد. بهداشت محيط بدون توجه به فرهنگ، نژاد، جنس و گروه اجتماعي انسان ها شرايط محيطي را به گونه اي فراهم مي سازد كه همه انسان ها، حيوانات و گياهان از زندگي مطلوبي بهره گيري نمايند و بدون بهره جويي هاي نادرست به زندگي مفيد خود ادامه دهند. براي رسيدن به اهداف اين برنامه از استراتژي هاي سخنراني، سمينار، پروژه، ارائه مقالات، كار در عرصه، PBL استفاده می شود. 

 

اهداف:

اهداف کلان (Goal) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه آموزش

G1: ارتقاء شاخص͏های کیفیت آموزشی (اساتید، کارشناسان و فراگیران)

G2: توسعه و بهبود فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی

G3: جذب هیأت علمی و کارشناسان مورد نیاز گروه

G4: توسعه و تقویت جایگاه اخلاق حرفه͏ای در آموزش

اهداف جزئی (Objective) و اهداف عینی (Target) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه آموزش

G11: ارتقاء شاخص͏های کیفیت آموزشی (اساتید، کارشناسان و فراگیران)در طول برنامه

T1: آموزش و توانمندسازی اعضای هیأت علمی گروه

T2: آموزش و توانمندسازی کارشناسان گروه

T3: آموزش و پرورش فراگیرانی با سطوح علمی و عملی مطلوب دارای توانمندی͏هایی به شرح ذیل:

-         ایفای نقش مؤثر جهت ارتقاء سطح بهداشت محیط و حل مشکلات بهداشت محیطی در قالب کار گروهی

-         شناسایی عملیات و فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به منظور بهسازی محیط

-         شناخت و بکارگیری وسایل و تجهیزات مربوط به سنجش و اندازه͏گیری آلاینده͏های محیطی

-         شناخت و انتخاب فن͏آوری͏های کارآمد در زمینه کنترل آلودگی͏ها

-         طراحی سیستم͏های تصفیه آب و فاضلاب (شهری و صنعتی)

-         طراحی سیستم͏های کنترل آلودگی هوا

-         مدیریت جمع͏آوری و دفع پسماندهای شهری، صنعتی، خطرناک (بهداشتی درمانی و هسته͏ای)

-         توانایی مشارکت در طراحی سیستم͏های انتقال و توزیع آب در اجتماعات شهری و روستایی و نیز جمع͏اوری فاضلاب͏های شهری و صنعتی

-         انجام ارزشیابی͏ها و پایش͏ها در مدیریت بهداشت محیط

-         شناخت قوانین، استانداردها و برنامه͏های کنترل آلودگی در سطح ملی و جهانی

-         شناخت کامل از مسائل بهداشت محیط به منظور ارائه راه͏کارهای اصلاحی و ارتقاء بهداشت محیط در کشور

-         طراحی و اجرای برنامه͏های ضدعفونی و پاکسازی مراکز عمومی و نظارت بر انجام آن͏ها

-         توانایی در مدیریت و راهبری حل مسائل بهداشت محیطی اماکن عمومی، بیمارستان͏ها، مدارس، زندان͏ها و ...

 T4: افزایش مشارکت اعضای هیأت علمی گروه در کلیه فرآیندهای حوزه آموزش

T5­: تعامل و بهره͏گیری از دانشجویان در تصمیم͏گیری͏های آموزشی

T6: افزایش توانمندی اعضای هیأت علمی گروه و کارکنان در اجرای آموزش مجازی گروه

T7: افزایش منابع علمی به روز گروه (کتاب، مجله و نرم افزارهای مختلف)

T8: افزایش دانش اعضای هیأت علمی و کارشناسان در زمینه بهره͏گیری از تکنولوژی͏های آموزشی

T9: تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی در زمینه نیل به گروه برتر شدن

T10: تشویق و حمایت از اساتید برای مشارکت در دوره͏های آماده͏سازی دانشجویان برای شرکت در المپیادهای علمی

T11: افزایش و ارتقاء تحصیلات رفاهی برای اعضای هیأت علمی و کارکنان

T12: تأکید بر تدوین، بازنگری، اصلاح و نظارت بر برنامه͏های درسی (کوریکولوم) گروهآموزشی، توسط اعضای هیأت علمی

T13: برنامه͏ریزی در خصوص ایجاد رشته͏های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی مبتنی بر نیاز روز جامعه، رئوس برنامه͏های دانشگاه و همچنین سند توسعه آموزش 1410 به شرح ذیل:

-         مهندسی بهداشت محیط- مدیریت پسماند

-         مهندسی بهداشت محیط- سم͏شناسی محیط

-         مهندسی بهداشت محیط- بهداشت پرتوها

-         مهندسی بهداشت محیط- مدیریت کیفیت هوا

-         مهندسی بهداشت محیط-کیفیت و بهداشت آب

-         مهندسی بهداشت محیط- اپیدمیولوژی محیط

-         مهندسی بهداشت محیط- بهره͏برداری و نگهداری تأسیسات شهری

T14: برنامه͏ریزی با رویکرد توسعه و قابلیت استفاده از آموزش مجازی یا فراگیری الکترونیکی درگروه بویژه در شرایط اپیدمی

T15: برنامه͏ریزی در خصوص توسعه ارتباط͏های درون دانشگاهی، ملی، منطقه͏ای و بین͏المللی در سطوح مختلف از جمله:

-         دعوتاز اعضای هیأت علمی بر اساس نقشه علمي دانشگاه

-         جذب دانشجویان بین͏الملل بر اساس نقشه علمي دانشگاه

-         طرح͏ها و برنامه͏های خرد و کلان (آموزشی، پژوهشی، مشاوره͏ای و خدماتی)

-         برگزاری نشست͏ها، میزگردها و همایش͏های تخصصی

T16: بسترسازی جهت تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی به منظور استفاده از فرصت͏های مطالعاتی و دوره͏های کوتاه مدت

T17: تدوین شیوه͏نامه͏های مورد نیاز در زمینه͏های مختلف از جمله:

-         جذب هیأت علمی

-         برگزاری سمینار

-         برگزاری جلسات ارائه پروژه

-         برگزاریژورنال کلاب

-         سایر موارد به توجه به نیازهای آتی گروه

T18: تشکیل کمیته͏های تخصصی مختلف (با شرح وظایف و حدود اختیارات) از جمله:

-          جذب هیأت͏علمی

-          ارزشيابي درون͏گروهی

-          امور آزمایشگاه͏ها

-          ارزشیابی و نظارت برفعالیت͏های آموزشی و پژوهشی دانشجویان

-          ارتباط با صنعت و سایر مؤسسات

-          جذب دانشجویان بین͏الملل در راستای اهداف مرجعیت علمی

T19: معرفی دانش͏آموختگان مجرب و شايسته گروه با هدف اشتغال ایشان به مؤسسات، سازمانها و نهادهای تخصصی، صنعت و غیره

T20: تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان به عنوان بازوی مشورتی مدیر گروه با هدف آشنائی و رفع مشکلات مختلف احتمالی دانشجوئی

G21: توسعه و بهبود فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی تا پایان برنامه

T1: افزایش استفاده از تکنولوژی͏های نوین در آموزش دانشجویان به میزان 10%

T2: بهبود و توسعه فضا͏های فیزیکی گروه به میزان 10%

T3: تقویت امکانات مورد نیاز گروه تا 50%

T4: اخذ تمهیدات لازم در خصوص بسامان کردن زیرساخت͏ها و فعالیت آزمایشگاه͏های گروه ازطریق:

-         راه­اندازی کمیته فنی سلامت و ایمنی آزمایشگاه͏ها: اصلاح فرآیندهای آزمایشگاه، تهویه محیط، کاهش مخاطرات آزمایش با جایگزینی روش͏های سبز، خنثی͏سازی و دفع صحیح فاضلاب͏های آزمایشگاه، تهیه فرم͏های ارزیابی خطر برای دانشجویان و مجریان طرح͏ها و الزامی نمودن مطالعه و تکمیل این فرم͏ها قبل از شروع کار در آزمایشگاه، رفع نواقص ایمنی، بازرسی مکرر، تهیه هشدارهای ایمنی، ارزیابی خطر، آموزش ایمنی و مقررات آزمایشگاه به دانشجویان

-         تلاش در جهت بازسازی آزمایشگاه͏ها با توجه به امکانات موجود دانشکده و دانشگاه

-         تلاش در جهت تعمیر، خریداری و بکارگیری تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه͏های گروه

-         برنامه͏ریزی به منظور راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه͏های کنترل آلودگی هوا، بهداشت پرتوها و حفاظت، مدیریت پسماندهای جامدو مواد غذائی با توجه به امکانات دانشکده و دانشگاه

-         ارتقای سطح فعالیت آزمایشگاه͏ها بمنظور اختصاص استاندارد مدیریت و کیفیت آزمایشگاه͏ها

-         تهیه شناسنامه برای کلیه تجهیزات، تهیه روش کار دستگاه͏ها، تهیه جزوات آموزشی، تهیه پمفلت͏های اطلاع͏رسانی از توانمندی͏های آزمایشگاه، تهیه بسته͏های تبلیغاتی، ترجمه راهنمای دستگاه͏ها، ترجمه روش آزمایش، تهیه گزارش آزمایش͏ها، تهیه گزارش طرح͏ها و انتشار آمار فعالیت͏های آزمایشگاه͏ها

G31:جذب هیأت علمی و کارشناسان مورد نیاز گروه تا پایان برنامه

T1: بررسی تعداد اعضای هیأت علمی موجود و نیازسنجی به منظور جذب هیأت علمی توانمند واجد صلاحيت͏هاي علمي و اخلاقي بر اساس نقشه توزیع هیأت علمی دانشگاه در 6 ماه اول برنامه

T2:جذب هیأت علمی وابسته یا ثانویه که منجر به هم͏افزایی و تقویت بنیه علمی گروه خواهد گردید.

G41: توسعه و تقویت جایگاه اخلاق حرفه͏ای در آموزش

T1: شرکت در کارگاه͏های آموزشی ارتقاء ارزش͏ها و اخلاق حرفه͏ای برای اعضای هیأت علمی، کارشناسان و فراگیران

 

اهداف کلان (Goal) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه تحقیقات و فن͏آوری

G1: راه͏اندازی و تجهیز و توسعه پایگاه͏های تحقیقاتی و تبدیل آن͏ها به مراکز تحقیقاتی گروه

G2: همراهی گروه با دانشگاه در گذار دانشگاه از نسل دو به نسل سه در زمینه توصیه فن͏آوری

G3: وسعت کتابخانه EBookو اطلاع͏رسانی

G4: همراهی گروه با دانشگاه در گذار دانشگاه از نسل یک به نسل دو در زمینه ارتقاء تولید علم و پژوهش

G5: ارتقاء سطح علمی از طریق شرکت در سمینارهای ملی و بین͏المللی

G6: همکاری با سایر دانشگاه͏ها و مراکز تحقیقات ملی و بین͏المللی

اهداف جزئی (Objective) و اهداف عینی (Target) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه تحقیقات و فن͏آوری

G11:مشارکت در راه͏اندازی و توسعه پایگاه͏تحقیقاتی لیشمانیوز و بیماری͏های منتقله از محیط

T1: مشاوره در زمینه راه͏اندازی و تجهیز و توسعه پایگاه تحقیقات لیشمانیوز و بیماری͏های منتقله از محیط

T2: مشاوره در زمینه مشخص نمودن مکان فیزیکی و تجهیز آزمایشگاه و تشکیل شورای پژوهشی

T3: همکاری علمی-تحقیقاتی در راستای توسعه منابع انسانی و آموزش آن͏ها متناسب با نیاز

T4­: مشارکت در راستای تبدیل پایگاه به مرکز تحقیقات و توسعه آن

T5: اولویت دادن به تصویب طرح͏های مرتبط با پایگاه و یا مرکز تحقیقات

G21: توسعه فناوری در گروه

T1: ترغیب و تشویق در تشکیل شرکت͏های دانش͏بنیان

T2: همکاری جهت ارتقاء و افزایش مراکز رشد

T3: همکاری جهت تأسیس پارک علم و فن͏آوری

T4­: شرکت در کارگاه͏های مالکیت فکری

T5: شرکت در کارگاه͏های استارت آپ

T6: همکاری جهت ایجاد مرکز رشد و فن͏آوری مشترک با سایر دانشگاه͏ها

T7: طراحی بانک جامع اطلاعاتی در خصوص فعالیتهای پژوهشی دانشجویان فعلی و دانش­آموختگان گروه

G31:توسعه کتابخانه EBookو اطلاع͏رسانی

T1: تجهیز و توسعه بخش بهداشت محیط کتابخانه دانشکده بهداشت

T2: راه͏اندازی کتابخانه EBook

T3: ساماندهی و به روز کردن محتوا و اطلاعاتسایت گروه

G41: ارتقاء تولید علم و پژوهش

T1: افزایش مشارکت در تشکیل و برگزاری کارگاه­های پژوهشی مقدماتی و پیشرفته در گروهبرحسب ضرورت به منظور تقویت بنیه علمی از جمله:

-         پروپوزال͏نویسی

-         مقاله͏نویسی

-         روش تحقیق

-         ژورنال͏کلاب

-         آزمایشگاه محور (آشنائی با تجهیزات آزمایشگاهی و نکات ایمنی در آزمایشگاه)

T2: افزایش مشارکت در تشکیل کارگاه͏های تألیف کتاب در گروه

T3: افزایش مشارکت در تشکیل کارگاه͏های علم͏سنجی مقدماتی و پیشرفته

T4­: تولید مقالات داخلی و خارجی به طور مستمر و تأکید بر انتشارمقالات اساتید در مجلات معتبر بین المللی با ضریب تاثیر بالا با لحاظ افزایش مشاهده͏پذیری، ارجاعات و استنادات

T5: ارتقاء H-indexگروه به طور مستمر

T6: تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی جهت تألیف کتاب، ترجمه و ویرایش کتاب͏های معتبر بین‌المللی بصورت انفرادی یا مشترک

T7: برنامه͏ریزی در جهت توسعه پژوهشی، ساماندهی و هدفمندکردن طرح͏های تحقیقاتی کاربردی مبتنی بر نیاز جامعه

T8: تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی به منظور تعیین خط پژوهشی

9: استفاده از دانش͏آموختگان جهت همکاری در انجام پروژه͏ها و طرح͏های تحقیقاتی اولویت͏دار گروه و مبتنی بر نیاز روز جامعه

G51:ارتقاء سطح علمی از طریق شرکت در سمینارهای ملی و بین͏المللی

T1: بسترسازی جهت تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی به منظور شرکت در کنگره͏ها و سمینارهای داخل و خارج کشور

T2: ترغیب شرکت دانشجویان در انواع سمینارهای ملی و بین͏المللی

G61: افزایش پتانسیل علمی-پژوهشی دانشگاه از طریق مشارکت با سایر مراکز

T1: تنظیم و پیگیری تفاهم͏نامه بین سایر گروه͏های آموزشی ͏در دانشگاه͏های علوم پزشکی قطب 8

T2: تنظیم و پیگیری تفاهم͏نامه بین سایر گروه͏های آموزشی ͏در دانشگاه͏های علوم پزشکی کشور

T3: تنظیم و پیگیری تفاهم͏نامه بین سایر گروه͏های آموزشی در دانشگاه͏های غیر علوم پزشکی

T4­: حفظ و ارتقاء شرایط همکاری با سایر مراکز علمی

T5: بسترسازی جهت تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی به منظور ثبت پتنت͏های بین͏المللی از طریق جلب حمایت دانشگاه از ایشان

T6: جلب مشاركت و ايجاد ارتباط تنگاتنگ و توسعه روابط با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انجمن علمی بهداشت محیط، موسسات تحقيقاتي و دانشگاهی، مؤسسه ملي تحقيقات سلامت، معاونت بهداشتی دانشگاه، وزارت نیرو و شرکت͏های مهندسی آب و فاضلاب، شهرداری͏ها، شرکت͏های دانش͏بنیان، پارک͏های علم و فن͏آوری کرمان، بنیاد نخبگان و غیره از طریق انعقاد تفاهم نامه، بارویکرد:

-         انجام پژوهش͏های اولویت͏دار مبتنی بر نیاز جامعه با لحاظ شاخص͏های سلامت، بهداشت محیط و توسعه پایدار

-         تجاری͏سازی یا تولید محصول و نیزافزایش کیفیت محصولات (تولید و خلق ثروت مبتنی بر دانش)

 

اهداف کلان (Goal) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه فرهنگی

G1: ارتقاء و توسعه کمی و کیفی امکانات و خدمات رفاهی دانشجویان، کارشناسان و اساتید گروه

G2: رشد و تعالی فضائل اخلاقی و دینی و استعدادهای فرهنگی، هنری دانشجویان، کارشناسان و اساتید گروه

اهداف جزئی (Objective) و اهداف عینی (Target) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه فرهنگی

G11: بهبود امکانات و خدمات رفاهی دانشجویان و کارشناسان و اساتید گروه

T1­: برگزاری جشن فارغ͏التحصیلی برای دانش͏آموختگان گروه با مشارکت دانشکده و دانشگاه (ازجمله دفتر نهاد مقام معظم رهبری، معاون دانشجوئی فرهنگی، دفترارتباط با دانش آموختگان، انجمن͏ها و کانون͏های دانشجوئی) و اهدای جوائز مناسب به دانش آموختگان نمونه برای هر دوره تحصیلی

T2­: تشویق و ترغیب دانشجويان به سمت فعاليت͏هاي فرهنگي- تفریحي فارغ از دغدغه͏هاي آموزشي، با هدف تامين رفاه جسمي و رواني (صرفاً جهت پرورش و بهداشت جسم و روان، تقويت ذهن و شاداب نگاه داشتن روحيه دانشجو) در كنار اعضای هیأت علمی و کارمندان گروه كه در اين راستا مي͏توان از ظرفيت͏هاي دانشکده يا دانشگاه استفاده نمود.

T3­: انتخاب کارمند نمونه و معرفی آن به دانشکدهجهت تقدیر از ایشان با هدف تقویت و افزایش بهره͏وری

T4­: برگزاری دوره­های ضیافت اندیشه اعضای هیأت علمی

G21:رشد و تعالی فضائل اخلاقی و دینی و استعدادهای فرهنگی، هنری دانشجویان، کارشناسان و اساتید گروه

T1: نیازسنجی سالیانه و تعیین اولویت جهت شناسایی مسائل اخلاقی، دینی و اجتماعی دانشجویان

T2: پیگیری جلسات شورای فرهنگی دانشگاه به منظور برنامه͏ریزی و هماهنگی فعالیت͏های فرهنگی، هنری و سیاسی دانشجویان

T3: بهبود کیفی نشریه دانشجویی گروه بهداشت محیط و شرکت در جشنواره͏های نشریات دانشجویی استانی و کشوری

T4­: غنی͏سازی اوقات فراغت دانشجویان با شرکت در اردوهای تفریحی یا جشن͏های مجازی

T5: تلاش با هدف همگرائی و تقويت روحيه تعامل، احترام متقابل و اخلاق مداري حرفه͏اي درتمام سطوح اعم از اعضاي هيات علمي، دانشجويان، كارمندان و كارشناسان گروه در جهت پیشبرد اهداف متعالی گروه

T6: تأکید بر رعایت پوشش حرفه͏ای در گروه بر اساس دستورالعمل دانشگاه

 

اهداف کلان (Goal) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه بهداشتی

G1: ارتقاء سبک زندگی سالم

G2: ارتقاء سطح شاخص͏های سلامت جامعه

اهداف جزئی (Objective) و اهداف عینی (Target) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه بهداشتی

G11: ارتقاء سبک زندگی سالم

T1: افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در خصوص اطلاعات بهداشت محیطی

T2: تهیه بسته͏های آموزشی، چاپ مقالات آموزشی و انتشار پیام͏های بهداشتی در رسانه͏ها یا تهیه بروشور و لوح فشرده در سطح جامعه و نهادهای کشوری با هدف افزایشرسانه͏های آموزشی استاندارد و با کیفیت مناسب برای گروه͏های هدف در جامعه

G21: ارتقاء سطح شاخص͏های سلامت جامعه

T1: ارتقاء کمی و کیفی کنترل و بازرسی از اماکن تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی

T2: ارتقاء آموزش شاغلین مراکز تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی

T3: افزایش سطح تحقیقات در زمینه آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در خصوص شاخص͏های سلامت

T4: برگزاری غرفه، نمایشگاه، همایش یا جشنواره علمی-پژوهشی–تخصصی با توجه به نیاز

T5: طراحی بانک اطلاعاتی درحوزه سلامت و بهداشت محیط با هدف جمع آوری جدیدترین رخدادهای بهداشتی کشور

 

اهداف کلان (Goal) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه درمان

G1: ارتقاءسطح آمادگی و افزایش توان مدیریت بحران گروه در مقابل حوادث غیرمترقبه و بلایا

G2: همکاری در زمینه مشاوره و همکاری با کمیته کنترل عفونت بیمارستان

اهداف جزئی (Objective) و اهداف عینی (Target) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه درمان

G11: ارتقاءسطح آمادگی و افزایش توان مدیریت بحران گروه در مقابل حوادث غیرمترقبه و بلایا

T1: تدوین و انتشار برنامه واکنش بهداشت محیطی در مواقع اضطرار

G21: همکاری در زمینه مشاوره و همکاری با کمیته کنترل عفونت بیمارستان

T1: مشارکت در تدوین دستورالعمل های بهداشت محیطی بیمارستان در جهت کنترل عفونت های بیمارستانی

 

اهداف کلان (Goal) گروه بهداشت محیط بم در راستای گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه توسعه مدیریت و منابع

G1: توسعه برنامه͏ریزی و اعتبار بخشی گروه

اهداف جزئی (Objective) و اهداف عینی (Target) گروه بهداشت محیط بم در راستای حوزه توسعه مدیریت و منابع

G11: خود اتکایی و استفاده بهینه از ظرفیت͏های گروه

T1: شناسایی و استفاده از پتانسیل͏هایی از گروه که قابلیت درآمدزایی دارند

T2: درآمدزایی برای گروه از طریق ارائه خدمات مشاوره͏ای

T3: بسترسازی مناسب برای جلب همکاری͏های متقابل بین آزمایشگاه͏هایگروه با سایر موسسات جهت انجام آزمایشات مورد نیاز آنها با هدف مشتری مداری و درآمدزائی برای آزمایشگاه͏ها و نیز توسعه فعالیت͏های تحقیقاتی مشترک

T4: ایجاد سامانه نرم‌افزاری مدیریت اطلاعات به منظور ثبت و سامان‌دهی گردش اطلاعات در آزمایشگاه‌ها با هدف ارتقا در فرآیند خدمت͏رسانی

G21: مدیریت سبز، صرفه͏جویی در منابع و افزایش رفاه کارکنان

T1: اطلاع͏رسانی در زمینه بحران آب و متعاقباً ارائه پیشنهاد و پیگیری جهت اصلاح سیستم توزیع آب در سطح دانشکده و در سطح شهرستان

T3: به روز رسانی و واقعی کردن درخواست͏های تجهیزات و خدمات برای گروه

T4­: توجه به ورزش و رفاه اعضای گروه

G31: پیگیری جذب نیروی انسانی کارآمد و مجرب

T1: تجزیه و تحلیل نیازهای منابع انسانی گروه با پیش͏بینی نیازهای سالیانه واحدهای جدید و نیز پیش͏بینی تعداد نیروی خروجی از گروه در بازه زمانی معین

G41: نگهداشت منابع انسانی از طریق افزایش انگیزش و ماندگاری پرسنل با توسعه امکانات رفاهی و معیشتی و افزایش رضایتمندی ایشان

T1: پیگیری نظام پرداخت مزایا بر اساس شایستگی͏ها و میزان کارآیی اعضای گروه

T2: افزایش نرخ ماندگاری نیروهای متخصص با افزایش رضایتمندی ایشان

T3: ارتقاء اعضای هیأت علمی گروه به سطوح مدیریتی

G51: تاکید برتوانمند سازی اعضاء هیأت علمی و کارشناسان گروه با بهره͏گیری از امکانات توانمندسازی موجود در سطح دانشکده، دانشگاه یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقای بهره͏وری

T1: استخراج نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی و کارشناسان گروه

T2: برگزاری دوره͏های آموزشی به صورت الکترونیک

T3: اجرای برنامه͏های آموزشی برای آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات و تخلفات بالقوه در حیطه شغلی

G61: تدوین برنامه ارزیابی عملکرد واحدهای گروه

T1: تعریف شرح وظایف کارکنان و ابلاغ به آن͏ها

T2: استخراج شاخص͏های استاندارد کار

T3: بازدید دوره͏ای و انجام ارزیابی و مقایسه با استانداردها

T4: ارائه گزارش عملکرد سالانه مدیر گروه و سایر همکاران اجرائیدر خصوص فعالیت͏های انجام شده (موفقیت͏ها، ناکامی͏ها و چالش͏های موجود در اجرای سند چشم انداز و نقشه راه گروه)