بازدید معاون و مدیر آموزشی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی
بازدید آقای دکتر جهان آرا، معاون محترم آموزشی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی
بررسی مسائل آموزشی دانشکده با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه
 سه شنبه ٢ آذر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آزمون تئوری پیش کارورزی ویژه دانشجویان مامایی ورودی 97

آزمون تئوری پیش کارورزی ویژه دانشجویان مامایی ورودی 97 برگزار گردید
آزمون تئوری پیش کارورزی ویژه دانشجویان مامایی ورودی 97 برگزار گردید
 سه شنبه ٢ آذر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان محترم رشته مامایی ورودی 97
برگزاری آزمون تئوری پیش کارورزی ویژه دانشجویان مامایی ورودی 97
اطلاعیه مهم
 يکشنبه ٣٠ آبان ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 دوشنبه ١٧ آبان ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی؛
جدول زمانبندی سامانه نقل و انتقال و دروس ارائه شده نیمسال دوم 1401- 1400دانشکده پرستاری و مامایی
جدول زمانبندی سامانه نقل و انتقال و دروس ارائه شده نیمسال دوم 1400-1401
 دوشنبه ٣ آبان ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>