تفاهم نامه همکاری

 

وظایف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه:

-ايجاد ارتباط دوطرفه و مستمر بين دانشگاه با صنايع و سازمان‌ها در قالب ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي

-دريافت اولويت‌هاي تحقيقاتي از صنايع و سازمان‌ها و اطلاع‌رساني به پژوهشگران دانشگاه

-انعقاد تفاهم‌نامه همكاري با صنايع و سازمان‌ها به ‌منظور گسترش روابط دانشگاه با صنعت و جامعه

-اعزام دانشجويان جهت بازديد از سازمان‌ها و صنايع 

- ارتباط با دفاتر با صنعت دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مبادله تجربیات و اطلاعات 

- برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن صنایع و دستگاههای اجرایی منطقه با توانایی های دانشگاه از طریق مراجع تصمیم گیری منطقه ، گفتگو با صاحبان صنایع و مدیران دستگاه های اجرایی و یا از طریق برگزاری همایش ها 

-دریافت پروژه های پیشنهادی صنایع و دستگاه های اجرایی و ارایه آن به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع در دانشگاه

- فراهم نمودن امکان ارتباط مجری و یا مجریان طرح تحقیقاتی و یا آموزشی با صنایع و دستگاه های اجرایی از طریق مذاکره و صدور معرفی نامه 

- شناسایی دقیق صنایع، کارخانجات و دستگاه های اجرایی به همراه نیازها 

 -فراهم نمودن زمینه همکاری صنایع و دستگاه های اجرایی با دانشگاه به هنگام برگزاری همایش ها ، سمینارها ، کنگره ها ، کنفرانس ها و یا کارگاه های آموزشی در دانشگاه ، استفاده از تسهیلات و هرگونه خدمات رفاهی از آنها ، همچنین فراهم نمودن زمینه عرضه دست آوردها و تولیدات صنایع و دستگاه های اجرایی در قالب برگزاری نمایشگاه ها به هنگام برگزاری گردهمایی

- برنامه ریزی در خصوص بازآموزی شاغلین صنایع و دستگاه های اجرایی و زمینه های مرتبط با سلامت ، صنایع غذایی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای محیط زیست توانبخشی و خدمات پرستاری 

- استفاده از متخصصین صنایع و دستگاه های اجرایی در امر آموزش های کاربردی در دانشگاه

معرفی دفتر ارتباط با صنعت

معرفی مدیریت و کارکنان

فرآیندها فرم ها و آیین نامه ها

اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت