معرفی کمیته اخلاق 

بسمه تعالی

با توجه به پیشرفت های روز افزون دانش پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش ها، اجرای طرح های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی  و اجرای طرح ها و بهره گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور دستیابی به اهداف و ارزش های والای اخلاقی و حفظ شأن و کرامت انسانی در انجام پژوهش های پزشکی کمیته های منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و یا مراکز تحقیقاتی در سراسر کشور تشکیل می گردد. لذا در دانشگاه علوم پزشکی بم کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی از سال 1395 رسماً کار خود را آغاز کرد.